Zamówienia publiczne - przetargi

Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaskowicach
zadanie nr 2

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wyjaśnienie do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2015-07-13 14:56:03 | Data modyfikacji: 2015-07-23 07:33:28.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 14:56:03
Data modyfikacji: 2015-07-23 07:33:28
Autor: Wiesław Klar
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik